Atjaunināts 1 dienu atpakaļ

Rendering a registration page using user's details like Name, Email and password

Atjaunināts 2 dienas atpakaļ

Atjaunināts 2 nedēļas atpakaļ

Coding practice

Atjaunināts 3 nedēļas atpakaļ

Coding practice

Atjaunināts 4 nedēļas atpakaļ

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

Crappy nignogbot code to be cleaned up

Atjaunināts 2 mēnešus atpakaļ

yes

Atjaunināts 2 mēnešus atpakaļ

Atjaunināts 4 mēnešus atpakaļ

Atjaunināts 4 mēnešus atpakaļ

Breakout Clone

Atjaunināts 4 mēnešus atpakaļ

Classic arcade game Breakout in Unity

Atjaunināts 5 mēnešus atpakaļ

Dumb calculator in Visual C#

Atjaunināts 5 mēnešus atpakaļ

Atjaunināts 5 mēnešus atpakaļ

Gay calculator who sucks more at Math than I do.

Atjaunināts 5 mēnešus atpakaļ

A simple variation of the classic NiggerSlayer in C

Atjaunināts 5 mēnešus atpakaļ

Dungeons & Dildos Telegram bot

Atjaunināts 5 mēnešus atpakaļ

IRC client in C#

Atjaunināts 5 mēnešus atpakaļ

Monster Battle Simulator (Assignment for school)

Atjaunināts 6 mēnešus atpakaļ