C# exercise by trying to simulate the odds of Nigerbot 1267 posting the word "ginger". https://i.imgur.com/oec6wSS.png
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Bd Nugget c95f110ff2 fix bug where random wasn't random because in same scope or something 2 lat temu
GingerSimulator9000 fix bug where random wasn't random because in same scope or something 2 lat temu
.gitattributes initial commit LOL 2 lat temu
.gitignore initial commit LOL 2 lat temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
README.md Initial commit 2 lat temu

README.md

GingerSimulator9000

C# exercise by trying to simulate the odds of Nigerbot 1267 posting the word “ginger”.

https://i.imgur.com/oec6wSS.png